Servicii pentru Companii

Servicii de asistenţă tehnică corporativă: Auto Club Asist vă propune condiţii flexibile şi avantajoase de colaborare în domeniul de asistenţă tehnică rutieră, evacuare şi transportare auto. Este vorba de contracte de durată pentru centre de service auto, dealeri auto, companii de asigurări auto şi alte tipuri de clienţi corporativi, adaptate la necesităţile clientului.

Deasemenea, la opţiunea clienţilor, contractele pot fi bazate pe setul de servicii oferite prin intermediul programelor existente de membru: Silver, Gold sau Platinum.
Care sunt avantajele clienţilor?

  • Contracte de lungă durată cu obligaţii clare din partea prestatorului de servicii (Auto Club Asist).
  • Prestare serviciilor este efectuată cu mijloacele şi resursele proprii. Nu sunt implicate părţi terţe care să implice întîrzieri sau costuri suplimentare.
  • Prestatorul (Auto Club Asist) îşi asumă răspunderea în totalmente. Toate transporturile sunt asigurate.
  • Personal calificat şi experienţa profesională a prestatorului (Auto Club Asist) de peste 6 ani în domeniu.
  • Flexibilitatea de achitare: transfer, achitarea prin numerar, servicii barter, etc.

Sondaj

Care servicii vă interesează cel mai mult?