Corporate Services

Services for Companies: We are offering flexible and convenient options for collaborations for auto assistance, car transportation and repair and maintenance services. We are offering long-term contracts fo companies like centre de service auto, dealeri auto, companii de asigurări auto şi alte tipuri de clienţi corporativi, adaptate la necesităţile clientului.

Deasemenea, la opţiunea clienţilor, contractele pot fi bazate pe setul de servicii oferite prin intermediul programelor existente de membru: Silver, Gold sau Platinum.
Care sunt avantajele clienţilor?

  • Contracte de lungă durată cu obligaţii clare din partea prestatorului de servicii (Auto Club Asist).
  • Prestare serviciilor este efectuată cu mijloacele şi resursele proprii. Nu sunt implicate părţi terţe care să implice întîrzieri sau costuri suplimentare.
  • Prestatorul (Auto Club Asist) îşi asumă răspunderea în totalmente. Toate transporturile sunt asigurate.
  • Personal calificat şi experienţa profesională a prestatorului (Auto Club Asist) de peste 6 ani în domeniu.
  • Flexibilitatea de achitare: transfer, achitarea prin numerar, servicii barter, etc.

Questionnaire

What are the most interesting services for you?